Dotacje na kapitał obrotowy

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy „ETQA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NR UMOWY: POIR.03.04.00-24-0279/20-00

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością obrotową przedsiębiorstwa.

PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 260.323,32 zł

DOFINANSOWANIE: 100% – 260.323,32 zł

Szybki kontakt!
+
Wyślij!